Finanční správa: Airbnb je podnikání a souvisí s ním daňová povinnost.

-
Kategorie: účetnictví

Klíč k nejasnostem ohledně využívání nových internetových platforem k poskytování ubytovacích služeb a daňové povinnosti poskytla nyní Finanční správa. Podle očekávání je osoba nabízející pronájem nemovitosti povinna platit daň z příjmu, evidovat tržby a případně platit DPH.

airbnb finanční správa 2017

Klíč k nejasnostem ohledně využívání nových internetových platforem k poskytování ubytovacích služeb a daňové povinnosti poskytla nyní Finanční správa. Podle očekávání je osoba nabízející pronájem nemovitosti povinna platit daň z příjmu, evidovat tržby a případně platit DPH.


Zatímco v letních měsících zejména pod dojmem zavádění EET probíhaly bouřlivé diskuse, jestli a jakým způsobem sdílená ekonomika zavdává příčinu k daňové povinnosti, nyní má FS jasno. Podle nově vydané informace o daňových povinnostech subjekty využívající internetové platformy k poskytnutí ubytování provádějí ekonomickou činnost.


FS nově považuje platformy jako Airbnb, ale i případné další, za poskytování ubytovacích služeb, nikoliv nájmu. Poskytovatelům v síti Airbnb tak vznikají následující daňové povinnosti:

  • U poskytovatelů, kteří nejsou dosud plátci DPH, vstupuje toto plnění do výpočtu zákonného obratu pro povinnou registraci k DPH.
  • Poskytovatelé plátci DPH zahrnou příjmy z ubytování mezi standardní zdanitelná plnění uváděná v daňovém přiznání k DPH.
  • Je-li zprostředkovatelskou společností neusazenou v tuzemsku (typicky Airbnb, ale i případné jiné) poskytována elektronická služba (např. servisní poplatek za použití online platformy), pak musí její příjemci uhradit DPH z této služby v tuzemsku.
  • Jestliže činnost subjektu nese veškeré znaky podnikání, je subjekt povinen k dani z příjmů. Majitelé živnostenského oprávnění mohou uplatnit výdajový paušál ve výši 60 %, kdo živnostenské oprávnění nevlastní, může uplatnit výdaje procentem z příjmů ve výši 40 %.
    Poplatník je povinen platby přijaté v rámci činnosti ať už hotově, kartou nebo jiným způsobem, evidovat ve smyslu zákona o evidenci tržeb.
  • V případě, kdy poplatník poskytující ubytovací služby využívá ke zprostředkování nabídky a k příjmu plateb třetí osoby (zprostředkovatel), je třeba brát v potaz specifika smluvního vztahu, která mohou mít vliv na faktický průběh výkonu evidenční povinnosti, případně mohou za určitých podmínek založit povinnost evidovat tržby poplatníka zprostředkovateli.

Celé znění najdete na stránkách Finanční správy.

Obrázek v úvodu: pixabay.com