Přehled

  • Stránka:
  • 1

Novela zákona o DPH nabývá účinnosti dnem 1. září 2020

Zákonem č. 343/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu…

Informace k protikrizovému balíčku MF

Dnem 1. 7. 2020 nabývá účinnosti zákon č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 a zákon č.…

Výzva k programu COVID – Nájemné

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejňuje Výzvu k programu COVID – Nájemné. Žádosti je možné podávat od 26. června 2020, 9:00 hodin do 30. září…

Úpravy programu Antivirus ke dni 31. 3. 2020

31. 3. 2020 vláda schválila úpravy programu Antivirus. Zaměstnavatelé budou moci požádat Úřad práce o příspěvek ve dvou režimech. Došlo tak ke…

Vybrané změny v zákoně o dani z přidané hodnoty k 1. 7. 2017

Dne 16. 6. 2017 do Sbírky zákonů přibyl zákon č. 170/2017 Sb., jehož třetí část obsahuje změny v zákoně o dani z přidané hodnoty. Jaké například…

airbnb finanční správa 2017

Finanční správa: Airbnb je podnikání a souvisí s ním daňová povinnost.

Klíč k nejasnostem ohledně využívání nových internetových platforem k poskytování ubytovacích služeb a daňové povinnosti poskytla nyní Finanční…

  • Stránka:
  • 1